CO ROBIMY I JAK DZIAŁAMY?


Wszystkie działania promocyjne rozpoczynamy od oceny otoczenia rynkowego Twojej Firmy, analizy oferty, oceny i doboru grupy docelowej klientów oraz wizerunku firmy, ze szczególnym uwzględnieniem obrazu Twojej Firmy w
Internecie. Tylko po przeprowadzeniu takich działań możliwa jest realizacja skutecznych kampanii reklamowych.

Działania promocyjne kierujemy precyzyjnie do wcześniej wyselekcjonowanej grupy  klientów, maksymalnie zwiększając skuteczność działań reklamowych.

Kampanie reklamowe w Internecie prowadziliśmy nie tylko w Polsce, ale także w serwisach obcojęzycznych w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Rosji i na Białorusi.

Zajmujemy się m.in. planowaniem i realizacją:


  • kampanii reklamowych na Facebook'u, z wykorzystaniem narzędzi Facebook Ads
  • kampanii reklamowych z wykorzystaniem narzędzi Google AdWords - remarketing, reklama w wyszukiwarce Google, kampanie wizerunkowe z wykorzystaniem sieci reklamowych
  • kampanii z wykorzystaniem mediów konwencjonalnych: prasy i radia (w tym  przygotowanie graficzne reklam, tworzenie scenariuszy spotów radiowych, przygotowanie mediaplanów)
  • stron firmowych / fanpag'y w social mediach (tworzenie treści, planowanie, obsługa komunikacji z klientami)
  • kampanii opartych o marketing szeptany
  • niestandardowych kampanii reklamowych
  • serwisów internetowych, w tym sklepów on-line
  • pozycjonowaniem stron internetowych
  • innych działań marketingowych


Zapraszamy do kontaktu.
Od 2007 roku oferujemy małym i średnim firmom skuteczne rozwiązania marketingowe, poprawiające ich konkurencyjność i pozycję na rynku.
Organizujemy imprezy firmowe, plenery, festyny i pikniki. Szczególną radość daje nam zawsze tworzenie imprez dla dzieci.
Przed rozpoczęciem działań reklamowych warto zastanowić się, jakie inne kroki możemy podjąć, aby nasze produkty czy usługi były bardziej przyjazne klientom.

KONTAKT

Promostrada Group Sp. z o o.
Plac Inwalidów 10
01-552 Warszawa
NIP 525 276 27 17
+48 798 440 880
biuro@promostrada.pl

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000747050, Kapitał zakładowy 5000 PLN w całości opłacony.

LOKALIZACJA

SOCIAL MEDIA