CO ROBIMY I JAK DZIAŁAMY?


Wszystkie działania promocyjne rozpoczynamy od oceny otoczenia rynkowego Twojej Firmy, analizy oferty, oceny i doboru grupy docelowej klientów oraz wizerunku firmy, ze szczególnym uwzględnieniem obrazu Twojej Firmy w
Internecie. Tylko po przeprowadzeniu takich działań możliwa jest realizacja skutecznych kampanii reklamowych.

Działania promocyjne kierujemy precyzyjnie do wcześniej wyselekcjonowanej grupy  klientów, maksymalnie zwiększając skuteczność działań reklamowych.

Kampanie reklamowe w Internecie prowadziliśmy nie tylko w Polsce, ale także w serwisach obcojęzycznych w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Rosji i na Białorusi.

Nasze działania to m.in.:


 • lepsza pozycja Twojej strony www w wynikach wyszukiwania Google - klienci łatwiej odnajdą Twoją firmę w sieci;
 • poprawa jakości wizytówki Google - wizytówka będzie wyświetlała się na wyższej pozycji, będzie zawierała ciekawe treści i informacje, a klienci będą łatwiej ją odnajdywać i kontaktować się z Twoją firmą;
 • nowoczesny i atrakcyjny wizualnie profil na Facebooku, zachęcający do kontaktu z firmą;
 • nowoczesna, przejrzysta i funkcjonalna strona www, dostosowana do obsługi na urządzeniach mobilnych;
 • skuteczne reklamy w Google Ads i Facebook Ads, w tym reklamy remarketingowe i displayowe - klienci będą do Ciebie wracać;
 • spójna, wdrażana na wszystkich kanałach, strategia marketingowa, dzięki której Twoja firma będzie lepiej rozpoznawalna;
 • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów.

Zajmujemy się m.in. planowaniem i realizacją:


 • kampanii reklamowych na Facebooku, z wykorzystaniem narzędzi Facebook Ads
 • kampanii reklamowych z wykorzystaniem narzędzi Google Ads - remarketing, reklama w wyszukiwarce Google, kampanie wizerunkowe z wykorzystaniem sieci reklamowych
 • kampanii z wykorzystaniem mediów konwencjonalnych: prasy i radia (w tym  przygotowanie graficzne reklam, tworzenie scenariuszy spotów radiowych, przygotowanie mediaplanów)
 • stron firmowych / fanpag'y w social mediach (tworzenie treści, planowanie, obsługa komunikacji z klientami)
 • kampanii opartych o marketing szeptany
 • niestandardowych kampanii reklamowych
 • serwisów internetowych, w tym sklepów on-line
 • pozycjonowaniem stron internetowych
 • innych działań marketingowych


Zapraszamy do kontaktu.
Od 2007 roku oferujemy małym i średnim firmom skuteczne rozwiązania marketingowe, poprawiające ich konkurencyjność i pozycję na rynku.
Organizujemy imprezy firmowe, plenery, festyny i pikniki. Szczególną radość daje nam zawsze tworzenie imprez dla dzieci.
Przed rozpoczęciem działań reklamowych warto zastanowić się, jakie inne kroki możemy podjąć, aby nasze produkty czy usługi były bardziej przyjazne klientom.

KONTAKT

Promostrada Group Sp. z o o.
Plac Inwalidów 10
01-552 Warszawa
NIP 525 276 27 17
+48 798 440 880
biuro@promostrada.pl

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000747050, Kapitał zakładowy 5000 PLN w całości opłacony.

LOKALIZACJA

SOCIAL MEDIA