SERWISY WWW


Optymalnie przygotowany serwis internetowy jest podstawą sukcesu każdej firmy. Strona Internetowa musi być przyjazna użytkownikom, czytelna, przejrzysta, z odpowiednią hierarchią informacji i - co dziś bardzo ważne - w pełni responsywna, tj. wyświetlająca się prawidłowo (czytelnie) na każdym rodzaju urządzenia (także urządzeniach mobilnych: smartphon'ach i tabletach). W przypadku wielu serwisów ruch mobilny to ponad 50% wszystkich użytkowników serwisu, a proporcje te stale zmieniają się na korzyść urządzeń przenośnych.

Oferujemy:

  • projektowanie i wykonanie serwisów internetowych w technologii RWD (strony responsywne);
  • opracowanie serwisów zarówno w oparciu o własne narzędzia, jak i gotowe szablony;
  • hosting serwisów;
  • obsługę domen;
  • zarządzanie kontami e-mail;
Od 2007 roku oferujemy małym i średnim firmom skuteczne rozwiązania marketingowe, poprawiające ich konkurencyjność i pozycję na rynku.

KONTAKT

Promostrada Group Sp. z o o.
Plac Inwalidów 10
01-552 Warszawa
NIP 525 276 27 17
+48 798 440 880
biuro@promostrada.pl

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000747050, Kapitał zakładowy 5000 PLN w całości opłacony.

LOKALIZACJA

SOCIAL MEDIA