ZŁA SYTUACJA W BRANŻY GASTRONOMICZNEJ


W dniach 15-21 kwietnia 2020 przeprowadziliśmy wśród managerów i właścicieli z branży gastronomicznej badanie na temat aktualnej sytuacji w tej branży. Wyniki badania nie napawają optymizmem.

grupa badawcza


Badanie zostało przeprowadzone wśród 153 managerów lub właścicieli restauracji metodą CAWI. Najwięcej spośród ankietowanych - 64,7% - zajmuje się prowadzeniem restauracji, znaczna grupa ankietowanych - 9,8% - to właściciele/managerowie barów, a 5,9% to osoby prowadzące kawiarnie. 27,5% ankietowanych zatrudniało od 11 do 20 pracowników, taka sama grupa to firmy zatrudniające 2-5 pracowników, a 13,7% zatrudniało ponad 50 pracowników. Poniżej pełne wyniki dotyczące wielkości i rodzaju działalności, prowadzonej przez ankietowanych.

WŁAŚCICIELE LOKALI NIECHĘTNIE OBNIŻAJĄ CZYNSZE


Ankietowanym zadaliśmy m.in. pytanie o to, czy lokal, w którym prowadzą działalność należy do nich czy też jest wynajmowany oraz o to, czy wynajmujący lokal zgodził się na obniżenie czynszu.

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami, w 37,3% przypadków, lokal jest wynajmowany, a wynajmujący nie zgodził się na jakiekolwiek obniżenie czynszu najmu. Jednocześnie tylko w 5,9% przypadków wynajmujący zgodził się na zrezygnowanie z pobierania czynszu na okres przynajmniej 1 miesiąca. Poniżej pełne wyniki dotyczące czynszów za wynajem:


OBROTY W GASTRONOMII DRASTYCZNIE SPADŁY


Dla wielu jest to zapewne sprawa oczywista, nie pokuszono się jednak do tej pory o oszacowanie procentowego spadku obrotów w branży gastronomicznej.
Pomimo tego, że w styczniu 2020 swoje obroty lepiej niż w roku 2019 oceniało 43,1% gastronomów (wzrost obrotów), a według 29,4% były one podobne jak w styczniu 2019, to już w marcu 2020 według 37,3% ankietowanych obroty spadły o 80% lub więcej w stosunku do marca 2019, a tylko 5,9% z nich nie odnotowało spadku obrotów.

CO Z PRACOWNIKAMI W BRANŻY GASTRONOMICZNEJ?


Według ankietowanych, 25,5% z nich nie zamierza zwalniać pracowników, natomiast 21,6% już zwolniło 50% lub więcej zatrudnianych osób. Ogółem 41,2% pracodawców już dokonało zwolnień, a 33,3% rozważa takie zwolnienia.

trudności w spłacie zobowiązań


Obecna sytuacja i stagnacja na rynku aż dla 66,7% ankietowanych oznacza trudności w spłacie istniejących zobowiązań, a w przypadku 7,8% nie tylko utrudni spłatę zobowiązań, ale także już doprowadziła do wypowiedzenia niektórych umów przez ich kontrahentów.

KONTAKT

Promostrada Consulting Sp. z o o.
Nowy Świat 33 lok. 13
00-029 Warszawa
NIP 525 289 49 62
+48 798 440 880
kontakt@promostrada.pl

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000952002, Kapitał zakładowy 5000 PLN w całości opłacony.

LOKALIZACJA