DORADZTWO W BIZNESIE


Nie tylko duże grupy kapitałowe czy korporacje mogą korzystać z doradztwa biznesowego. Consulting przynosi doskonałe wyniki szczególnie w małych i średnich firmach - to właśnie w nich najczęściej istnieje największy, niewykorzystany potencjał, który można odnaleźć. Błędy w prowadzeniu biznesu najwięcej kosztują małe firmy, w których całkowita odpowiedzialność spada na przedsiębiorcę, a on sam nie zawsze dysponuje doświadczeniem wystarczającym do samodzielnego rozwiązywania wszystkich problemów.

W ramach swojej działalności oferujemy:
  • definiowanie strategii firmy (określanie modelu biznesowego, grupy docelowej);
  • przygotowanie planu marketingowego;
  • optymalizację kosztów;
  • optymalizację procesu zarządzania firmą;
  • analizę oferty własnej i otoczenia rynkowego (analiza rynku);
  • wyznaczenie rekomendacji w zarządzaniu marketingowym;
  • doradztwo w bieżącej działalności firmy

Zapraszamy do kontaktu:

Igor Downar-Zapolski

General Manager

Tel. +48 798 440 880

E-mail: igor@promostrada.pl

Od 2007 roku oferujemy małym i średnim firmom skuteczne rozwiązania marketingowe, poprawiające ich konkurencyjność i pozycję na rynku.
Organizujemy imprezy firmowe, plenery, festyny i pikniki. Szczególną radość daje nam zawsze tworzenie imprez dla dzieci.
Przed rozpoczęciem działań reklamowych warto zastanowić się, jakie inne kroki możemy podjąć, aby nasze produkty czy usługi były bardziej przyjazne klientom.

KONTAKT

Promostrada Group Sp. z o o.
Plac Inwalidów 10
01-552 Warszawa
NIP 525 276 27 17
+48 798 440 880
biuro@promostrada.pl

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000747050, Kapitał zakładowy 5000 PLN w całości opłacony.

LOKALIZACJA

SOCIAL MEDIA