Od 2007 roku oferujemy małym i średnim firmom skuteczne rozwiązania marketingowe, poprawiające ich konkurencyjność i pozycję na rynku.
Organizujemy imprezy firmowe, plenery, festyny i pikniki. Szczególną radość daje nam zawsze tworzenie imprez dla dzieci.
Przed rozpoczęciem działań reklamowych warto zastanowić się, jakie inne kroki możemy podjąć, aby nasze produkty czy usługi były bardziej przyjazne klientom.

marketing blog

25.07.2018
Powszechnie mówi się, że nagrodę powinno się przydzielać po zakończeniu zadania. Otóż nie! Badania wyraźnie pokazują, że na motywację korzystny wpływ mają nagrody natychmiastowe.
13.07.2018
Wystarczy jeden drobny zwyczaj, by istotnie podnieść zadowolenie i efektywność całego zespołu. Dlaczego akurat kawa tak działa?
26.06.2018
Ten sam materiał wyświetlony na pełnym ekranie może przynieść większe korzyści, niż pokazany w małym oknie. Jak to działa?

KONTAKT

Promostrada Sp. z o o.
ul. Pańska 7 lok. 42 (obok Ronda ONZ)
00-124 Warszawa
NIP 524 276 77 07
+48 799 101 102
biuro@promostrada.pl

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000502880, Kapitał zakładowy 5000 PLN w całości opłacony.

LOKALIZACJA

SOCIAL MEDIA