Od 2007 roku oferujemy małym i średnim firmom skuteczne rozwiązania marketingowe, poprawiające ich konkurencyjność i pozycję na rynku.
Organizujemy imprezy firmowe, plenery, festyny i pikniki. Szczególną radość daje nam zawsze tworzenie imprez dla dzieci.
Przed rozpoczęciem działań reklamowych warto zastanowić się, jakie inne kroki możemy podjąć, aby nasze produkty czy usługi były bardziej przyjazne klientom.

marketing blog

20.08.2018
Wyniki badań ankietowych nie pokrywają się z rzeczywistością. Wygląda na to, że w sklepach zostawiamy 2 razy mniej pieniędzy.
25.07.2018
Powszechnie mówi się, że nagrodę powinno się przydzielać po zakończeniu zadania. Otóż nie! Badania wyraźnie pokazują, że na motywację korzystny wpływ mają nagrody natychmiastowe.
13.07.2018
Wystarczy jeden drobny zwyczaj, by istotnie podnieść zadowolenie i efektywność całego zespołu. Dlaczego akurat kawa tak działa?

KONTAKT

Promostrada Group Sp. z o o.
ul. Pańska 7 lok. 42 (obok Ronda ONZ)
00-124 Warszawa
NIP 525 276 27 17
+48 799 101 102
biuro@promostrada.pl

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000747050, Kapitał zakładowy 5000 PLN w całości opłacony.

LOKALIZACJA

SOCIAL MEDIA